Traçabilitat

PRODUCCIÓ i TRAÇABILITAT

Garantim la traçabilitat
i el control del producte.

Respecte total de la normativa de benestar animal fins a l’arribada i el sacrifici a l’escorxador i seguint una línia de treball automatitzada que garanteix la traçabilitat i el control del producte fins a l’envasament final. També es fa el ritual halal.

SACRIFICI

Procés de Matança
net, ràpid i eficaç.

El sacrifici i eviscerat dels animals es realitza de forma àgil i professional per evitar qualsevol risc de contaminació i respectant la normativa sanitària i de benestar animal.

ESPECEJAMENT

Roca Grup Carni s'adapta
a les necessitats del client.

La sala d’especejament està preparada per tallar la carn d’acord amb les necessitats dels clients.

ENVASAMENT i ETIQUETATGE

Envasament amb
total garantia.

Disposem d’un sistema d’envasament i etiquetatge ràpid i eficaç que ens permet enviar els productes al departament de logística per distribuir-lo als nostres clients amb total garantia.

DISTRIBUCIÓ i LOGÍSTICA

De proximitat,
nacional i internacional

L’empresa té una flota pròpia de camions refrigerats i isotèrmics per a la distribució de proximitat. A més, disposa d’un servei extern de distribució molt eficient per servir els clients de la resta de l’Estat i de diversos països europeus.